Sjukdom påverkar tömningar av återvinningsstationer

Just nu har FTI som sköter återvinningsstationerna i Halmstad ett flertal sjuka chaufförer, vilket påverkar tömningar på återvinningsstationerna. De arbetar intensivt tillsammans med sina entreprenörer för att hitta lösningar och hantera situationen så bra som möjligt. Du kan underlätta situationen genom att sprida ut dina besök och platta till dina förpackningar.

– Perioden mellan jul- och trettonhelgen är intensiv med extrema flöden av förpackningar på
våra återvinningsstationer. Vi har planerat för det och ökat upp kapaciteten och beredskapen
med tätare tömningar och fler behållare där vi haft möjlighet, men när det kommer stora
mängder förpackningar på kort tid blir det fort fullt. Sjukdom i våra insamlingsled kan därför
märkas snabbt och vi arbetar hårt för att hitta lösningar för att så fort som möjligt ta hand om
förpackningarna, säger Magnus Örnborg, regionchef på FTI.

Sprid ut dina besök och platta till förpackningarna

Förpackningar (av glas, plast, metall och papp eller kartong) och tidningar ska du sortera ut och slänga på en återvinningsstation. FTI är tacksamma för alla som återvinner, men ber om hjälp i sådana här lägen.

  • Sprid ut turerna till återvinningstationerna om du har möjlighet. Det kan det göra stor skillnad.
  • Platta till och vik ihop förpackningarna innan de lämnas vid återvinningsstationerna så att fler får plats med mer.
  • Ställ inte saker utanför om det är fullt i behållarna.

Tillsammans gör vi skillnad – tack för att du återvinner!

Hitta en återvinningsstation
Felanmäl återvinningsstation