• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Vill du veta vad som är aktuellt. Läs mer på sidan: Sanering av tidigare Holms tvätt

Saneringen av Holms tvätt inleds i februari

Saneringen av den förorenade marken vid den tidigare kemtvätten i Harplinge, Holms tvätt, inleds med start i februari. En sanering som är omfattande och kommer att kosta 43 miljoner kronor.

Den närmaste tiden inleds arbetet med att ta bort betongplattorna för att sedan genomföra olika markarbeten med flytt av ledningarna och liknande vilket innebär att Harplinge stationsväg, vägsträckan utanför fastigheten mellan Ekebergsvägen och Norrängsvägen, kommer vara avstängd under saneringsarbetet. Vidare kommer busshållplatsen Norrängsvägen att flyttas till ny placering på Industrivägen. Detta eftersom busslinje 330 och 350 behöver köra en västligare sträckning runt arbetsområdet.

Planen är sedan att på försommaren eller strax efter sommaren installera värmebrunnar för att då kunna starta själva saneringen.

- Det är ett omfattande och kostsamt arbete och det känns bra att vi nu är på väg med arbetet och då bidra till kommunens miljöarbete, säger Magnus Sjöberg, mark- och exploateringschef i Halmstads kommun.

Tomten där Holms tvätt bedrev verksamhet mellan 1979 och 2009 är mycket förorenad med tvättvätskan PCE (perkloretylen). Man har konstaterat att förbrukningen av PCE var relativt stor. Det har hanterats i storleksordningen 150 till 200 ton PCE under de cirka 30 år verksamheten var i drift.

Eftersom verksamheten gick i konkurs har kommunen tagit över fallet som huvudman för att undersöka, åtgärda och sanera, trots att man inte äger marken. Den tidigare ägaren har inte möjlighet att ta ansvar för saneringen.

- Saneringen måste ske för att föroreningarna inte ska riskera att spridas vidare i grundvattnet och påverka intilliggande fastigheten och framtida utveckling av Harplinge. Det finns redan nu igångsättningstillstånd att bygga bostäder i närheten av området. Så för att framtida problem inte ska uppstå genomförs saneringen av kommunen, säger Magnus Sjöberg.

Projektet finansieras av bidrag från Naturvårdsverket. Totalt beräknas saneringen kosta 43 miljoner kronor och vara klart 2026. Det mest intensiva arbetet med saneringen kommer att ske under 2022 och 2023.