• Halmstads webbplatser

Samtalen med Heart Aerospace avbryts

Halmstads kommun och Heart Aerospace har beslutat att avbryta samtalen om en etablering av delar av företagets verksamhet i Halmstad.

— Vad vi förstår finns inte de ekonomiska förutsättningarna för företaget att etablera sig i Sverige utan statliga stöd, säger Stefan Pålsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Halmstad.

Halmstads kommun har haft en positiv och resultatinriktad diskussion med företaget. Parterna har samarbetat för att presentera en lösning för externa finansiärer men inte nått framgång i att hitta extern sådana och därmed har ärendet att etablera verksamheten i Halmstad nått vägs ände.

Det var i maj 2023 som företaget och kommunen enades om ett så kallat ”Letter of intent” med utgångspunkten att arbeta för att skapa förutsättningar för att företaget skulle kunna etablera sin flygtestverksamhet i Halmstad i ett första steg och produktion av elflygplan i nästa.

När det gäller detaljplanearbetet för det planerade verksamhetsområdet invid flygplatsen, som pekats ut för etableringen, så är förslaget att fullfölja det arbetet. Det skapar förutsättningar för framtida etableringar som har behov av närhet till den logistik som flygplatsen kan erbjuda.

Det destinerade extra anslaget om drygt 11 miljoner till flygplatsbolaget kommer inte att nyttjas för att renovera den nuvarande hangaren om inte det krävs för en framtida etablering.

—Elflyg är mycket intressant för den gröna omställningen och för Halmstads kommun har det varit naturligt att vara med i en sådan diskussion. Heart Aerospace är mycket tydliga i sin önskan om att få statligt finansieringsstöd men den typen av stöd har inte funnits att tillgå i Sverige. Det är inte möjligt för någon kommun att fylla det tomrummet. Det ingår inte i det kommunala uppdraget och det är för mycket risk att föra över på skattekollektivet i Halmstad.

—Finns inte de ekonomiska förutsättningarna för företaget att etablera sig i Sverige så finns det inget vi som kommun kan göra, säger Stefan Pålsson.