• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Samråd om detaljplan för sjukhusområdet

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade på tisdagen att skicka detaljplan för sjukhusområdet på samråd.

Region Halland vill kunna nyttja fastigheterna på ett bättre sätt för att kunna trygga en långsiktig utveckling av Hallands sjukhus Halmstad. Flera av byggnaderna på de aktuella fastigheterna har uppnått sin tekniska livslängd och i nuvarande plan finns begränsningar i exempelvis bygghöjd och i hur mycket mark som får bebyggas i området på Vapnöhöjden.

I planförslaget, som omfattar 14 hektar, ges en generös byggrätt, höjder regleras för att anpassas till närliggande bebyggelse och hänsyn tas till både kulturmiljövärden och vattenskydd.