• Halmstads webbplatser

Samråd för detaljplan vid flygplatsområdet

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade idag om samråd för detaljplanen för Halmstad 3:140 m.fl. vid flygplatsområdet.

Syftet med den detaljplanen är att möjliggöra för att i framtiden kunna expandera och utveckla flygverksamheterna inom området om behov uppstår. Planerna går i linje med flera av kommunens strategiska inriktningar, bland annat Utbyggnadsplan där området föreslås utvecklas som verksamhetsmark som har kopplingar till flygverksamheten.

Samrådet pågår 27 maj–8 juli.