• Halmstads webbplatser

Renoveringen av simstadion Brottet klar – öppnar 10 juni

Renoveringen av simstadion Brottets bassänger är nu klar och måndagen den 10 juni öppnar anläggningen igen.

I september 2023 påbörjades renoveringen av Brottets tre bassänger. Syftet med renoveringen är att säkra bassängernas funktion och hållbarhet för kommande badsäsonger.

Bland annat har inloppsrören bytts ut i alla bassänger, och linern (den invändiga plastduken) har bytts ut i den stora bassängen. De två mindre bassängerna, som tidigare endast varit målade, har nu också fått liners. Dessutom har ytskiktet säkrats med ny betong.

– Renoveringen har gått enligt plan och nu har anläggningen en förbättrad funktionalitet och drift som kommer gynna våra besökare många år framöver, säger Magnus Rasmusson, tf enhetschef infrastruktur- och lokalförsörjning på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Rutschbana öppnar senare

I samband med renoveringen får den mellanstora bassängen också en ny likvärdig rutschbana men som tyvärr får öppnas lite senare.

Tyvärr måste vi meddela att rutschkanan inte kommer vara tillgänglig vid öppningen då den ännu inte gått igenom den slutgiltiga säkerhetsbesiktningen. Den ska kompletteras under juni och sedan ska den slutbesiktigas. Förhoppningen är att den är i bruk till midsommarhelgen, säger Lovisa Aldrin enhetschef driftavdelningen på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Vattenförsörjning av utebad

I samråd med Laholmsbuktens VA (LBVA) kommer kommunens tre utomhusbad att fyllas på med dricksvatten. Under renoveringen av Brottet har arbetet med att se över olika vattenalternativ att fylla bassängerna påbörjats men havsvatten eller tekniskt vatten är för tillfället inte en lösning.

Havsvatten är en mycket osäker källa som är svår att rena tillräckligt så att det lever upp till de krav som krävs på en offentlig badbassäng. Tekniskt vatten kräver hundratals transporter som varken är miljömässigt eller ekonomiskt försvarbart.

Vattensmarta lösningar

Halmstads kommun ska tillsammans med LBVA se över vilka anläggningar som är storförbrukare av vatten och hur man kan arbeta med vattensmarta lösningar där.

– Brottet är en storförbrukare om man tittar på antal kubikmeter men i relation till antal besökare och nyttjandegrad är det ingen storförbrukare. Då ser vi att vi kan få bättre och mer effektiva besparingar på andra anläggningar, säger Fredrik Christensson, strategisk utvecklare på LBVA.

Exempel på redan genomförda vattensmarta lösningarna på de fyra idrottsanläggningarna Söndrums IP, Skedalaheds IP, Halmstad Arena och Harplinge ridanläggning. Här har vatten tagits från befintliga dagvattendammar eller anlagda magasin som tar hand om takvatten från närliggande takytor. Det har även installerats smarta sensorer som informerar om fukthalt i marken och ger indikationer om och när det ska vattnas.

– De vattensmarta lösningar som vi gjort på bara Söndrums IP och Skedalaheds IP ger en besparing på cirka 42 000 kubikmeter vatten per säsong. Detta lika mycket som 5 stycken Brottet, säger Magnus Rasmusson, tf enhetschef infrastruktur- och lokalförsörjning på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Fakta kring vattenanvändning utomhusbad

Brottet

 • Det krävs cirka 2 300 kubikmeter vatten att fylla Brottet. Under en säsong så behöver man göra två påfyllningar på grund av avdunstning och vatten som skvätts bort. Totalt används cirka 8 500 kubikmeter vatten på en säsong.
 • Den första påfyllningen görs i dialog med LBVA och under en period av två veckor och under en tid på dygnet när vattenförbrukningen är som lägst.

Getingebadet

 • Det krävs cirka 1 300 kubikmeter vatten att fylla Getingebadet.
 • Totalt används cirka 2500 kubikmeter vatten på en säsong.

Furulundsbadet

 • Det krävs cirka 1 600 kubikmeter vatten att fylla Furulundsbadet.
 • Totalt används cirka 5000 kubikmeter vatten på en säsong.

Totalt används 16 000 kubikmeter vatten till kommunens alla tre utomhusbad.

Fakta vattenförbrukning på Brottet i relation till Halmstads vattenproduktion och privat förbrukning

Under en säsong används 8 500 kubikmeter vatten till Brottet.
8 500 kubikmeter = 8 500 000 liter vatten
8 500 kubikmeter vatten = 0,85 promille (0,085 %) av Halmstads vattenproduktion under ett år.

Halmstad producerar i genomsnitt cirka 30 000 kubikmeter vatten varje dag = 10 950 000 kubikmeter per år.

Delar du 8 500 kubikmeter vatten med antal besökare (250 000 st/år) per år = 34 liter per person och säsong.

42 liter vatten gör du av med under en dusch som tar cirka 3 minuter och 30 sekunder.

Fakta vattenförbrukning privata pooler

 • Privata pooler används oftast av ett fåtal personer jämfört med Brottet som har cirka 250 000 besökare per säsong.
 • En normalstor privat bassäng använder cirka 50 kubikmeter vatten = 50 000 liter vatten.
 • Delar du 50 kubikmeter vatten med antal familjemedlemmar
  (8 stycken ) = 6 250 liter per person under en säsong.