• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Rapport om direktupphandlingar

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över hela kommunkoncernen, och med anledning av det har en granskning av direktupphandlingar i två nämnder gjorts.

Rapporten visar på en del brister, främst kopplat till dokumentationsplikten i lagen om offentlig upphandling. Bristerna bedöms dock inte vara av det allvarligare slaget.

Tio stickprov hos respektive nämnd har gjorts, och inom hemvårdsnämndens ansvarsområden fanns det felaktigheter i hälften av de kontrollerade upphandlingarna, medan servicenämnden uppvisade brister i fyra av tio.

- Även om det rör sig om små summor och vi inte ser några allvarligare brister så kommer vi att följa upp att de berörda nämnderna vidtar lämpliga åtgärder, säger ordförande Ella Kardemark (KD). Vi har även tagit fram nya riktlinjer för upphandling och inköp som beslutas inom kort.