• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Problem med tuffa räkningar – att höra av sig är det viktigaste!

Nu är det ekonomiskt svåra tider för många Halmstadbor och många är oroliga. Från kommunens sida finns det en beredskap för att ge hjälp genom olika insatser. Det viktigaste är dock att höra av sig tidigt till kommunen för att få hjälp med lösningar.

Inom kommunens olika verksamheter har det arbetats under hösten för att samordna och förbereda ett läge där många hushåll är ekonomiskt utsatta. Halmstads kommun har olika möjlighet att mildra effekterna av höga elräkningar, inflation, matpriser och annat som just nu påverkar privatekonomin.

Framför allt är det från grundskolan som det signaleras om att barn är oroliga och det är en ökad efterfrågan på exempelvis mat i skolan.

Flera civilsamhällesorganisationer som kommunen samverkar med vittnar också om en stigande oro och ett ökat behov från våra Halmstadbor.

Dock ser vi i dagsläget inte att betydligt fler ansöker om att få ekonomiskt bistånd. Inte heller från socialförvaltningen signaleras det om fler orosanmälningar för barn.

Avgifter inom kommunal verksamhet

Det är möjligt att ansöka om anstånd för fakturor från alla kommunens förvaltningar. När det gäller HFAB och HEM så måste invånare höra av sig direkt till bolagen för att hitta en lösning på problemet.

Det är viktigt att invånaren hör av sig till kommunen om hen behöver hjälp med att till exempel fylla i ansökan eller har frågor.

Inga barn blir avstängda

Inom barn- och ungdomsförvaltningen har en rad insatser gjorts för att stärka barn- och ungas rättigheter. Bland annat:

  • En revidering av riktlinjer för placeringar i fritidshem har genomförts vilket möjliggör för rektor, där det finns ett behov, att låta ett barn gå några timmar på fritidshem, maximalt 10 timmar i veckan. Så kallad paragrafplacering.
  • En översyn av skolmaten har gjorts och insatser har redan gjorts där det finns oro för barnen och deras matintag under helger och lov. Bland annat har frukost införts på vissa skolor och maten på fredagarna har ändrats.
  • En ändring har gjorts gällande avstängning på grund av utebliven betalning. Där barn som är 1 till 2 år erbjuds en förskoleplats utan avtal på 15 timmar i veckan. Barn som är tre till fem år har redan den här rättigheten.

Budget- och skuldrådgivning

Halmstads kommun erbjuder budget- och skuldrådgivning kostnadsfritt samt även energirådgivning. Under det senaste halvåret har det genomförts en rad aktiviteter för att sprida kunskaper kring ekonomi och energi.

Möjlighet till klädpaket

I ett samarbete med Röda Korset Halmstad finns det möjlighet att få klädpaket om man har det extra tufft ekonomiskt. En systerklädutlämning har också öppnat på Medborgarservice på Andersberg i samarbete med ABF och Röda Korset Halmstad.

– Jag ser att det är många som har det kämpigt och vi har en stor förståelse för det. Därför har kommunen olika insatser för att underlätta för invånare som befinner sig en svår ekonomisk situation, säger Stefan Pålsson (S) som är kommunstyrelsens ordförande.

– Det är viktigt att höra av sig till kommunen i så god tid som möjligt för att kunna få hjälp och stöd och inte dra ut på problemet. I slutändan måste räkningen betalas, säger Karin Back, tillväxtstrateg social hållbarhet.