• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Presidiet söker donationsmedel för borgmästarkedjan

Presidiet för kommunfullmäktige svarar nu kommunstyrelsen hur man ska hantera frågan om en så kallad borgmästarkedja.
Presidiet ansöker om 80 000 kronor ur en kommunal donationsfond för att låta en lokal konstnär utforma kedjan och frågan kommer att avgöras av kommunfullmäktige eller det forum som avgör utdelning av donationer.

Kommunfullmäktiges presidium väljer nu att ansöka om medel från en kommunal donationsfond och frågan kommer att avgöras av kommunfullmäktige eller det forum som beslutar om utdelningar från fonden.

– En viktig del av kritiken mot vår ambition att direktupphandla detta konstverk var att skattemedel skulle användas. Nu söker vi donationsmedel, som är avsedda för utsmyckning istället, säger Ingegerd Sahlström (S), 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges presidium har sedan tidigare tagit fram ett underlag för en direktupphandling av en kedja. Upphandlingen har riktats till lokala utförare för att främja konstnärskapet i Halmstad. Om fullmäktige eller det forum som avgör frågan säger ja kommer presidiet att gå vidare med sin upphandling.

I ansökan skriver presidiet att kedjan ska vara utställd i Rådhuset då den inte används av kommunfullmäktiges ordförande i samband exempelvis prisutdelningar, ceremonier och officiella besök.

Enligt underlaget för upphandlingen ska kedja innehålla symboler som anknyter till Halmstads historia och utformas med symboler som beskriver Halmstads utveckling och historiska händelser.

–Vi menar att det är viktigt med symboler för samhörighet och sammanhållning och en kedja kan i detta sammanhang upplevas som värdigt och högtidligt, säger Andreas Bergman (M), ordförande för kommunfullmäktige.