• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Preliminära resultat i grundskolan klara

Antalet elever som får gymnasiebehörighet har minskat från strax över 83 procent till 79 procent sedan förra året. Det visar det preliminära skolresultatet som nu är klart.

– Det har varit tuffa år för Halmstads skolor på grund av pandemin och detta har påverkat många skolor som redan befunnit sig i ett ansträngt läge. Vi är inte nöjda och vi kommer att fortsätta arbeta hårt med insatser för att förbättra möjligheterna för skolorna i Halmstad att öka kunskapsresultatet, säger Lovisa Aldrin (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Behörigheten till gymnasiet minskade från 83,4 procent från läsåret 2020/2021 till 79,0 procent 2021/2022 i Halmstads kommunala grundskolor. För flickor sjönk sifforna från 84,5 procent till 81,8 procent, och för pojkar sjönk sifforna från 82,3 procent till 76,3 procent.

Andelen elever som når målen, det vill säga minst godkänt betyg i alla ämnen i årskurs 9, gick från 73,5 procent läsåret 2020/2021 till 70,6 procent under läsåret 2021/2022.

Det genomsnittliga meritvärdet är 219,8 i år jämfört med förra året som var 226,7.

När det gäller elever som når målen i alla ämnen i årskurs 6 sjönk behörigheten från 64,5 procent från läsåret 2020/2021 till 60,6 procent läsåret 2021/2022.

Både andelen flickor och pojkar som når målen har minskat sedan förra året men det är fler antal flickor som klarar målen än antal pojkar i samtliga ämnen.

Preliminära siffor

Siffrorna som presenteras är preliminära. Elevernas kunskapsresultat för läsåret 2021/2022 kommer att uppdateras efter nya prövningar under lovskolan som pågår just nu. Resultaten från 2020/2021 är resultat efter lovskola och prövningar.

– Halmstads grundskoleelever fortsätter att prestera bra, trots att det har varit tufft ute på skolorna i och med pandemin. Våra medarbetare och elever har gjort ett mycket bra jobb, säger Svenjohan Davidsson, tillförordnad förvaltningschef på barn- och ungdomsförvaltningen.

Det ämne där störst andel elever inte har nått godkänt är matematik.

– Matematikämnet är fortsatt en utmaning. Att öka behörigheten i matematik är därför något som förvaltningen i samarbete med NCM (Nationellt Centrum för Matematikutbildning) kommer fokusera särskilt på under de närmsta åren, säger Svenjohan Davidsson.

Arbetet med analysen av betygsresultaten fortsätter nu, både på skolnivå och huvudmannanivå.

Preliminär statik för läsåret 2021/2022

Andelen elever som når målen i alla ämnen i årskurs 9: 70,6% (- 2,9 % från 2020/2021)

Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram: 79,0% (- 4,4 % från 2020/2021)

Det genomsnittliga meritvärdet: 219,8 (-6,9 från 2020/2021)

Andelen elever som når målen i alla ämnen i årskurs 6: 60,6% (-3,9 från 2020/2021)