• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Positivt planbesked för hyresrätter i Gullbrandstorp

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott lämnade den 27 september positivt planbesked för 24 nya hyreslägenheter i Gullbrandstorp.

Det finns bebyggelse i form av en affär och en vårdcentral på delar av den berörda fastigheten, Gullbrandstorp 1:344, redan i dag.

Fastighetsägaren vill enligt ansökan bygga ovanpå nuvarande bebyggelse och bygga ut med ytterligare en byggnad. Planen är två direkt anslutande fyravåningshus med plats för centrumverksamhet på bottenplan och hyresrätter ovanpå. Totalt 24 hyresrätter planeras i projektet.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott gav grönt ljus till planerna i samband med att de under tisdagen lämnade positivt planbesked. Projektet stämmer bra överens med den nya översiktsplan, Framtidsplan 2050, som nyligen vunnit laga kraft. I dag bor sex procent av invånarna i Gullbrandstorp i hyresrätter. Ett blandat bostadsbyggande skulle bidra till att stadsdelen kompletteras ytterligare med blandad bebyggelse, vilket i sin tur bidrar till intentionerna i översiktsplanen om en minskad bostadssegregation i kommunen.