• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Plan med åtgärder för bättre vattenmiljö

Kommunstyrelsen beslutade under sitt möte på tisdagen att anta kommunstyrelsens plan för vatten och VA. Planen innehåller ett flertal åtgärder för att minska samhällets negativa påverkan på vattenmiljön.

Halmstads kommuns övergripande plan för vatten och VA har tagits fram i tre delar.

  • VA-Översikt är en kunskapssammanställning över VA-systemet och förhållandena i våra sjöar, vattendrag och kustvattnet.
  • Kommunfullmäktiges plan för vatten och VA med politisk ambitionsbild och viljeriktningar. Beslutades i april.
  • Kommunstyrelsens plan för vatten och VA är vägledande för hur kommunen som helhet ska arbeta med att nå kommunfullmäktiges ambitionsbild för vatten och VA, miljökvalitetsnormerna för vatten och en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar VA-försörjning.

– Det är en riktigt bra plan för ett vattensmartare Halmstad som långsiktigt kommer minska vattenslöseriet, säkra dricksvattenförsörjningen och minska miljöförstörande utsläpp från våra avlopp, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande.

– En plan för vatten och VA som beskriver hur hela kommunen kan utvecklas hållbart är väsentligt för en kommun som växer så mycket som Halmstad gör. Det gäller för såväl stad som orter och landsbygd, där frågan om enskilt VA måste ses som en möjlighet och inte något negativt, säger Jenny Axelsson (C), kommunstyrelsens vice ordförande.