• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Plan för 100 nya bostäder på Öster ut på samråd

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 7 juni att skicka ut detaljplan för Köpmannen 1, 8 och 14 på samråd. Fastigheterna ligger på Östergård, nära Halmstad Arena.

Syftet med detaljplanen är att omvandla området från verksamheter med småindustrier till att bli ett bostadsområde med möjlighet till lokaler på markplan. Målet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 100 nya bostäder. Bostäderna ska vara i varierande storlek och inkludera även studentbostäder.