• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Pilotprojekt i Halmstad ska jobba proaktivt mot våldsbejakande extremism

Halmstads kommun och lokalpolisområde Halmstad blir först i landet att prova en ny samverkansmodell för att arbeta mot våldsbejakande islamistisk extremism. Projekt Opal är ett gränsöverskridande arbete mellan flera olika myndigheter.

Projektet har initierats av Redex som är Polismyndighetens och Säkerhetspolisens gemensamma arbete för att reducera våldsbejakande extremism. Tillsammans med Halmstads kommun ser dessa myndigheter ett behov av att arbeta aktivt och samordnat för att både förebygga extremism och minska den problematik som redan finns.

Halmstad är en av de städer som omnämnts bland områden som har problem med våldsbejakande islamistisk extremism. Flera ärenden med oro kring våldsbejakande islamistisk extremism har hanterats i samverkan, både historiskt och i nutid. Projekt Opal kommer aktivt att samla de goda krafterna i samhället i syfte att förebygga radikalisering samt påverka personer och grupper i den våldsbejakande extremistiska miljön i Halmstad.

Stärka motståndskraften

– Vi ska ta fram en gemensam lägesbild och utifrån den jobba tillsammans för att minska den våldsbejakande miljön och dess påverkan på vårt samhälle. Vi vill också långsiktigt stärka motståndskraften mot den våldsbejakande extremismen i Halmstads kommun, säger Gustav Rosén Zetterberg, tf lokalpolisområdeschef Halmstad.

Samtidigt som projektet startar så finns redan pågående insatser som stärker arbetet mot våldsbejakande extremism. Ett 50-tal medarbetare inom Halmstads kommun och lokalpolisområde Halmstad går nu en gemensam utbildning för att lära sig mer om våldsbejakande extremism.

Ökad kunskap för medarbetare

- Vi betonar vikten av religionsfrihet, yttrandefrihet och alla människors lika värde. Samtidigt är det viktigt att tidigt se och agera på signaler som tyder på att människor riskerar bli en del av den våldsbejakande extremismen, säger Therese Wallgren, trygghetsstrateg Halmstads kommun.

Med stöd från bland annat Center mot våldsbejakande extremism (CVE) så utbildas företrädare för bland andra socialtjänsten, skolan, fastighetsbolag samt polisen. De utbildas i CVEs metodstöd för att få ökad kunskap och träna i att arbeta mot de extremistiska miljöerna. De 50 personer som deltar i utbildningen arbetar alla i miljöer där våldsbejakande islamistisk extremism riskerar att växa och kunskap är viktig för att kunna förhindra brott.