• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Pandemidrabbade företag sökes!

Halmstads kommun befarar att pandemidrabbade företag missar möjligheten att sänka sina kostnader. Bara ett fåtal företag har ansökt om hyresrabatt i kommunkoncernens fastigheter, även om ansökningstiden går ut på söndag. Bara drygt hälften av alla företag med serveringstillstånd som skulle kunna få tillbaka sina avgifter för tillsyn och tillstånd under 2020 hört av sig.

Båda möjligheterna ingår i kommunens stödåtgärder för att underlätta för pandemidrabbade företag. När det gäller att ansöka om hyresrabatt i kommunens och Halmstads Fastighets AB:s lokaler finns möjligheten även för föreningar, men inte heller mer än någon enstaka förening har ansökt.

Hög tid för ansökan

Ansökan om hyresrabatt ska vara inne senast på söndag, den 16 maj. Den gäller årets tre första månader, för vilka företagen kan få 50 procents rabatt.

När det gäller återbetalning av avgifter för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen för hela 2020 har bara drygt hälften av de cirka 160 företag som skulle kunna fått avgifterna återbetalda ansökt. Kommunen har inte satt någon sista datum för ansökan men kommer att göra återbetalningar i maj och juni och vill därför ha in ansökningar snarast.

Hoppas på fler ansökningar

– När kommunen nu har skapat förutsättningar att få hyresreduktion eller pengar återbetalda, så vill vi så klart att så många som möjligt ska ta tillfället i akt och utnyttja dessa möjligheter. Vi har försökt att nå ut så brett som möjligt med information, men att antalet ansökningar inte är fler, är något vi måste analysera och se hur vi kan göra annorlunda framöver, säger Niclas Simonsson, näringslivschef, Halmstads kommun.

Kommunfullmäktiges stödåtgärder innehåller också åtgärder som slopad tillsynsavgift för frisörer, hudterapeuter, solarier med flera yrkesmässiga, så kallade hygieniska verksamheter, slopad markhyra för uteserveringar och torghandlare, slopad bygglovsavgift för uteserveringar med mera.