• Halmstads webbplatser

Organisatorisk förändring av överförmyndarkansliet

Halmstad är värdkommun för Överförmyndare i samverkan där även Laholms, Hyltes och Båstads kommuner ingår. Verksamheten har en egen nämnd. På tisdagens sammanträde beslutade kommunstyrelsen att nämndens verksamhet flyttar från kommunledningsförvaltningen till serviceförvaltningen, men nämndens uppdrag blir detsamma.

Kommunstyrelsen beslutade också att den förvaltarverksamhet som idag finns på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen också flyttar till serviceförvaltningen och utökas för att kunna omhänderta förvaltaruppdrag för samtliga kommuner i samverkan. Kommunala förvaltare kan användas istället för gode män när ideella krafter saknas eller inte är lämpliga för uppdraget.

– Vi ser detta som ett steg i Goda grannar-anda, där Halmstad som värdkommun kan erbjuda tjänster även till övriga kommuner, säger kommunstyrelsens ordförande Stefan Pålsson (S).

Nu går ärendet vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.