• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Om ditt barn varit i närkontakt med någon som har covid-19 i skolan

För att förebygga och begränsa utbrott av covid-19 i skolan samarbetar skolan med Region Hallands smittspårare.

Covid-19 klassas som en allmänfarlig och samhällsfarlig smittspårningspliktig sjukdom enligt den svenska smittskyddslagen. Detta innebär bland annat att:

  • Den som är smittad (eller misstänks vara smittad) måste medverka till smittspårning och se till att de som varit nära den smittade blir kontaktade och får information.
  • Vissa av de nära kontakterna kan ibland också vara aktuella för provtagning.

Smittspårning ska ske så fort som möjligt då tidsaspekten är viktig för att begränsa fortsatt smittspridning.

Smittspårning i skolan

Som vårdnadshavare har du begränsad möjlighet att veta vilka nära kontakter ditt barn har haft i skolan. För att underlätta smittspårning i skolmiljö hjälper därför skolan till med att kartlägga vilka elever som kan ha utsatts för smitta. Skolan lämnar uppgifter om detta till Region Hallands smittspårningsenhet.

Skolan lämnar även uppgifter till Region Hallands smittspårningsenhet när de fått kännedom om att en elev är konstaterat sjuk med covid-19. Utlämnandet av uppgifter sker i enlighet med smittskyddslagen.

Om ditt barn har identifierats som en närkontakt till någon som har konstaterad covid-19 i skolan, kan Region Hallands smittspårare komma att kontakta dig som vårdnadshavare.