• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Nytt villkor vid upphandlingar:
Leverantörer ska fylla i hållbarhetsrapport

Som en av de första kommunerna i landet inför Halmstad nu villkoret att nya leverantörer ska redogöra för sitt hållbarhetsarbete i en särskild rapport.
– Vi upphandlar stora mängder varor och då behöver även våra leverantörer vara med och bidra till en hållbar utveckling, säger Jeanette Hall, upphandlingschef.

Att en leverantör ska lämna en hållbarhetsrapport skrivs numera in i kontrakten när kommunen tecknar ett nytt avtal. Den nya rutinen infördes för två månader sedan och hittills har mottagandet varit positivt. Rutinen är ett sätt att visa att Halmstads kommun menar allvar med hållbarhetsarbetet.

Företagen gör en självskattning

Frågorna till hållbarhetsrapporten finns med i anbudsunderlaget. Det rör sig om en självskattning där företagen ska redogöra för sitt arbete med att nå ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

”Anställer ni långtidsarbetslösa?”, ”Återvinner ni era produkter?”, ”Vet ni att era produkter inte tillverkas av barn?” och ”Är era tjänstefordon fossilfria?” är några exempel. Totalt rör det sig om maximalt 153 frågor, beroende på företagets bransch och storlek. Många kan det tyckas, men företagen ska placera sig på en skala, inte lämna detaljerade svar.

Vill få företagen att tänka efter

Inom två månader efter att kontraktet har skrivits på ska leverantören skicka in rapporten. Denna används sedan som underlag för diskussion i samband med det årliga uppföljningssamtalet om upphandlingen.

– Meningen är inte att straffa företag. Vårt syfte är i stället att få företagen att tänka efter vad de kan göra för att nå hållbarhet i sina vardagsrutiner, säger Jeanette Hall.

Rapporten resulterar i en hållbarhetskurva som kan följas upp, jämföras och utvecklas från år till år. Ett bra verktyg i arbetet, är tanken.

– Vi vill gärna ha mer dialog med våra leverantörer för att vi tillsammans ska se över lämpliga insatser för att om möjligt förbättra deras kurva i hållbarhetsrapporten, säger Jeanette Hall.