• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Nytt sätt att samordna ärenden ska erbjuda företagsservice i toppklass

Företagsservice, kommunens nya servicefunktion för företagsärenden, har startat. Genom att ge företagaren en väg in för att få alla svar, förbättras nu servicen till näringslivet. Effektiv intern samordning, behovsanpassade råd och ökad vägledning ska känneteckna företagsservices arbetssätt.
Den nya funktionen är ett sätt att möta företagens missnöje med kommunens service.

I olika mätningar har det framkommit att företagarna i kommunen upplever det som oklart vart de ska vända sig, att det är svårt att få svar på sina frågor och att hjälpen tar tid.

– Vi tar det utbredda missnöjet bland kommunens företagare på stort allvar. Att vi behöver förbättra vår service har varit uppenbart, säger Niclas Simonsson, näringslivschef.

Sedan början av året har kommunen därför arbetat för att skapa det nya interna samarbete som utgör grunden för funktionen företagsservice. Syftet med denna är att ge företagaren en väg in för att få alla svar i sitt ärende.

Specialistgrupper ger samlad service

De drygt 2 000 företagsärenden som kom till kommunens kundcenter till och med augusti har analyserats. Utifrån ärendenas art och företagarens behov har sedan företagsservice formerats. I funktionen samarbetar nu tjänstepersoner i specialistgrupper över förvaltnings- och bolagsgränser för att ge varje företagare en samlad service.

Om en företagare vill etablera eller vidareutveckla sin verksamhet ringar företagsservice in ytterligare behov som måste uppfyllas för att planen ska bli verklighet, och hjälper till med vidare kontakter inom kommunen. Det kan exempelvis röra sig om rådgivning inom bygglov, markfrågor eller eventuella tillstånd. Företagaren får kontinuerlig återkoppling genom processen.

Ska ge hjälp från start till mål

– I nya företagsservice ska vi agera som en helhet. Företagaren ser oss så och bryr sig inte om att vi kommer från olika avdelningar med olika ansvarsområden. De vill ha hjälp. Därför ska vi lyssna in deras behov och hjälpa dem från start till mål, säger Niclas Simonsson.

Starten av företagsservice har föregåtts av intern utbildning, med syftet att skapa ett nytt och gemensamt förhållningssätt gentemot företagen, där företagaren ses som en kund som ska få behovsanpassad service.

De specialistgrupper som hittills bildats finns inom områdena tillstånd och bygglov, evenemang samt etablering och expansion. Även personer från kommunens bolag för innovation och destinationsutveckling, High Five respektive Destination Halmstad, ingår i företagsservice. Fler specialistgrupper väntas komma till efter hand.

Som företagare behöver man dock inte hålla reda på specialistgrupper. I stället är det kommunens kundcenter Halmstad direkt som slussar komplexa frågor vidare till lämplig specialistgrupp.

Företagsservice ingår i ett större paket av åtgärder för att möta näringslivets behov av service och dialog, exempelvis en renodling av företagsfrågor i en särskild näringslivsenhet inom tillväxtavdelningen, en bygglovsrådgivning för företag som ska etablera eller expandera, ett ökat antal företagsbesök när pandemin är över och den nya webbplatsen för företagare som lanserades i våras.