• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Nytt avtal reglerar kostnader för hemsjukvård

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 16 mars att godkänna ett nytt avtal med Region Halland och de övriga halländska kommunerna gällande hemsjukvården i Halland.

Den tidigare överenskommelsen har setts över eftersom den har behövt uppdateras bland annat kring finansiering men också för att delar av den löper ut den 31 mars.

Förändringarna i avtalet jämfört tidigare består bland annat i att de finansiella delarna nu är sammanfogade med de verksamhetsmässiga, detta var tidigare uppdelat i två överenskommelser, med två olika avtalstider. Avtalstiden är nu på åtta år. Den ekonomiska fördelningen mellan Region Halland och kommunerna har också setts över, vilket påverkar finansieringen av hemsjukvård i Halmstad.

Ökat ersättningsbelopp för Halmstad

Regionen kommer enligt den nya överenskommelsen att ersätta kommunerna i Halland med totalt 140 miljoner kronor utifrån år 2019 som bas. Ersättningsbeloppet per kommun kommer att justeras årligen genom uppräkning via omsorgsprisindex samt även utifrån demografiskt läge. För Halmstads del innebär avtalet att ersättningsbeloppet ökar med cirka 10 miljoner kronor till 48 miljoner kronor (utifrån ersättning januari 2021).

– Detta avtal visar återigen på styrkan i det halländska samarbetet, där vi sätter patienten i centrum, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Det viktigaste för oss är att brukare och personal känner sig trygga och får en förutsägbarhet i hemsjukvården. Därför behöver överenskommelsen finnas. Vi förutsätter att denna följs upp av kommunfullmäktige varje år, säger Krissi Johansson (S), andre vice ordförande i kommunstyrelsen.