• Halmstads webbplatser

Ny strukturplan för Tylösand

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har ställt sig positiva till att anta Strukturplan Tylösand, och skickar därmed det vidare för slutgiltigt beslut i kommunstyrelsen.

I strukturplanen beskrivs hur Tylösand ska utvecklas under kommande år. Utvecklingen centreras i mångt och mycket till fem noder, som alla kommer att utvecklas med ett tydligt tema.

Bilden visar de fem olika noderna för utveckling. De har alla var sin inriktning.