• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Ny rutin på Halmstad Arena Bad för ökad badsäkerhet

Teknik- och fritidsnämnden beslutade i dag att inför en ny rutin där barn och ungdomar i åldern 12-17 år måste ha sina föräldrars godkännande för att komma in på Halmstad Arena Bad själva. Syftet är att öka tryggheten och säkerheten på badet för både besökare och personal.

Under de senaste åren har antalet incidenter på Halmstad Arena Bad ökat, främst kopplat till barn som besöker anläggningen utan vuxet sällskap. Idag kan barn från 12 års ålder besöka badet utan vuxet sällskap vilket gör det svårt för badets personal att komma i kontakt med föräldrar om en olycka eller incident skulle inträffa. Dessutom går det inte att säkerställa att barnen är simkunniga.

Registrera kontaktuppgifter

Den nya rutinen innebär att vårdnadshavare eller förordnad vårdnadshavare måste registrera sitt barn via bank-id på badets webbplats eller på plats. I och med registreringen lämnar vårdnadshavare sina kontaktuppgifter samt intygar att barnet är simkunnigt och godkänner badets regler.

Med registreringen kan tryggheten öka då det blir lättare att kontakta vårdnadshavare om det visar sig att barnen inte är simkunniga eller inte följer de ordningsregler som finns.

– Jag ser det som positivt att vi inför dessa rutiner på Halmstad arena bad. På så sätt gör vi vistelsen på badet mer tryggt för alla, såväl besökare som personal, säger Håkan Björklund (C), teknik- och fritidsnämndens ordförande.

Barn och ungdomar som kommer till Halmstad Arena Bad tillsammans med vuxet simkunnigt sällskap behöver inte registrera sig. När barnet fyller 18 år tas registreringen bort automatiskt.

Planen är att den nya rutinen ska införas efter sommaren.