• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Ny lag: Nu måste barberare och nagelskulptörer anmäla sin verksamhet

Barberare, nagelskulptörer och andra företagare som använder stickande eller skärande verktyg i ert arbete! Sedan 1 juli finns en ny lag som innebär att fler hygieniska verksamheter måste anmälas till kommunen. Senast den 1 september ska uppgifterna skickas in.

Den nya lagen, lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar, har fått mycket uppmärksamhet för det kompetenskrav som nu införs för den som utför estetiska behandlingar. Men lagen för även med sig en förändring för vilka hygieniska behandlingar som ska anmälas till kommunen.

Sedan tidigare finns det ett lagkrav som innebär att företag som utför hygieniska behandlingar med stickande eller skärande verktyg ska anmäla sin verksamhet till kommunen om den innebär risk för blodsmitta. Det gäller exempelvis salonger för akupunktur, piercing, fotvård och tatuering.

Alla verksamheter som kan orsaka ”annan smitta” omfattas

Genom den nya lagen omfattas nu även verksamheter som kan orsaka smitta, inte bara blodsmitta. Det innebär att skaran av anmälningspliktiga verksamheter utökas till att även omfatta bland annat dem som:

  • använder rakkniv mot hud
  • utför håltagning med håltagningspistol
  • utför nagelskulptering.

Till smitta räknas alla typer av smittämnen som kan orsaka infektioner hos en människa.

Anmäl senast 1 september

Enligt den nya lagen ska anmälan till kommunen ha gjorts senast den 1 september. Den som inte gör anmälan riskerar att få betala en miljösanktionsavgift.

Hör av dig om du inte får vårt utskick

Information om förändringen skickas de närmaste veckorna ut av bygg- och miljöförvaltningen till de företag som kommunen har kännedom om.

Har du inte fått utskick den 15 augusti och tror att din verksamhet omfattas av det nya lagkravet, kontakta kommunen, 035-13 70 00, för att få mer information.

Ändring i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Den nya lagen innebär att paragraf 38 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd nu har fått tillägget ”annan smitta” i det stycke som gäller hygieniska verksamheter:
”Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg … Anmälan ska göras till den kommunala nämnden i den kommun där verksamheten ska drivas eller arrangeras.”