• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Nyhems torg ett steg närmare omvandling

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 22 mars att lämna positivt planbesked för fastigheterna Kvarteret Gjutaren 1 och Grottan 16 intill Nyhems torg. Jana Fastigheter och Willhem AB har ansökt om att riva befintliga byggnader och bygga nya flervåningshus med plats för både bostäder, kontor och näringsverksamhet.

Eftersom bolagens fastigheter står intill varandra bedömer kommunen att ett enskilt planuppdrag är lämpligt.

Planuppdraget innebär att fastighetsbolagen tillåts att riva sina byggnader längs Laholmsvägen i anslutning till Nyhems torg och ersätta dem med nya. Enligt planuppdraget får bolagen lov att gemensamt bygga maximalt 300 bostäder, där studentboenden och plusbostäder bör prioriteras.

Byggnaderna får maximalt ha åtta våningar och byggnadernas bottenplan ska bland annat anpassas för närings- och kontorsverksamhet.

I planuppdraget ingår dessutom ett nytt parkområde i nära anslutning till de nya fastigheterna. Parkeringsplatser ska utredas i kommande detaljplaneprocess.