• Halmstads webbplatser

Ny digitaliserings- och styrningsdirektör utsedd

Lotta Nord blir kommunens nya digitaliserings- och styrningsdirektör, det beslutade kommunstyrelsen i dag. Lotta Nord har i dag en chefsroll i Kungsbacka kommun där hon har jobbat både med styrningsfrågor och digital transformation

Lotta Nord, digitaliserings- och styrningsdirektör

Lotta Nord, digitaliserings- och styrningsdirektör

– Jag ser fram emot att få vara med och forma kommunens framtid på ett positivt och meningsfullt sätt. Halmstad är en kommun med stor potential som strävar efter att vara innovativ och progressiv och att få vara med på den är resan är väldigt lockande, säger Lotta Nord.

Lotta Nord har lång erfarenhet från offentlig sektor. Hon började som ekonom och har också flera chefsroller inom bland annat gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltning samt individ och familjeomsorg. Hon har i dag en tjänst som biträdande förvaltningschef för vård och omsorgsförvaltningen i Kungsbacka.

Tjänsten som digitaliserings- och styrningsdirektör i Halmstads kommun är placerad på kommunledningsförvaltningen. Lotta kommer att leda sin avdelning på förvaltningen men också ansvara för styrnings- och utvecklingsfrågorna tillsammans med kollegor i motsvarande funktioner i hela kommunkoncernen.

– Digitalisering och styrningsfrågor är nödvändigt för att vi ska klara vårt uppdrag. Lotta Nord har med sig viktiga erfarenheter och jag välkomnar henne varmt till Halmstad, säger Ella Kardemark (KD) ordförande i personal- och ledningsutskottet.

Lotta Nord börjar i Halmstad den 19 augusti.
Tillförordnad digitaliserings- och styrningsdirektör Carl Westman slutar den 4 juli.

– Jag är tacksam för möjligheten att tillsammans med kollegor fortsätta arbetet framåt. Fokus när vi arbetar i offentlig sektor är att leverera en god välfärd och att göra skillnad för dem vi finns till för och det är en drivkraft för mig i både de långsiktiga och kortsiktiga frågorna, säger Lotta Nord.