• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Ny biblioteksriktlinje klar

En ny biblioteksriktlinje för perioden 2022 – 2025 har tagits fram av kulturförvaltning. Riktlinjen tar sin utgångspunkt i kommunens strategiska plan och tydliggör bibliotekens uppdrag, ansvarsområden och kompetens.

I biblioteksriktlinjen beskrivs ett antal utvecklingsområden som ses som särskilt viktiga för de kommande fyra åren och ska vara vägledande och stöttande för Halmstads samtliga bibliotek. På agendan står verksamhetsutveckling, digitalisering, läs- och litteraturfrämjande samt frågor som rör tillgänglighet och inkludering i samhället.

Enligt Bibliotekslagen (2013) ska varje kommun anta en biblioteksplan för sin verksamhet. Den framtagna biblioteksriktlinjen för perioden 2022 – 2025 ersätter Halmstads kommuns biblioteksplan som slutar gälla efter årsskiftet.

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige.