• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Nya siffror visar högt söktryck på energi- och klimatrådgivningen

Allt fler vänder sig till den kommunala energi- och klimatrådgivningen för att få råd. 2022 var antalet rådgivningar drygt 29 000 – jämfört med knappt 16 000 rådgivningar 2021. Det visar Energimyndighetens senaste uppföljning. Denna ökning märks även i Halmstad och Laholm.

- Vi märker att alla sorters energifrågor är mer intressanta än tidigare – för många fler. Intresset hänger förstås till stor del ihop med att elen blivit dyrare. Men oavsett anledning till intresset så blir nyttan med energieffektiviseringarna som görs bestående, säger Pernilla Widstam, energi- och klimatrådgivare i Halmstad och Laholm.

Energimyndighetens uppföljning visar att det gångna året, med krig i Europa, höga elpriser och lågkonjunktur, inneburit en unik situation för energi- och klimatrådgivningen. Söktrycket på rådgivningens tjänster har varit rekordhögt.

­- Det är ett kvitto på att energi- och klimatrådgivningen är ett viktigt stöd både hos sina målgrupper och för vårt arbete med att ställa om till ett robust och hållbart energisystem, säger Annika Nilsson, programansvarig för EKR på Energimyndigheten.

Frågor om solceller och värmepumpar vanligast

Rådgivningen har också gett effekt. Nio av tio rådsökande anger att rådgivningen har eller kommer att leda till energibesparing för dem. Under 2022 har frågor om solceller, värmepumpar och uppvärmning generellt legat på topplistan över frågeställningar. Under 2022 har energi- och klimatrådgivarna gjort särskilda insatser för laddfordon/laddinfrastruktur och energieffektivisering i byggnader, vilket är två ämnen som Energimyndigheten bedömer vara prioriterade områden i energiomställningen.
- I Halmstad och Laholm har vi stärkt vår rådgivning med ytterligare en heltidstjänst. Det ger oss möjligheter att ge ännu mer råd och anordna mer utåtriktad verksamhet såsom föreläsningar, riktade insatser mot företag och privatpersoner, säger Pernilla Widstam.

Läs hela rapporten Länk till annan webbplats..