• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Nyårsfest i Halmstads centrum

Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling ställde sig idag bakom ett förslag att avsätta 500 000 kronor till ett nyårsevenemang i centrum.

Anledningen är att olovligt användande av fyrverkerier har skapat störningar och otrygghet i stadskärnan. Alliansen har i ett initiativärende velat undersöka tre delar; om man genom de lokala ordningsföreskrifterna ytterligare kan begränsa användandet av fyrverkerier, att säkerställa att försäljning och förvaring av fyrverkerier sker på ett lagenligt sätt och om ett nyårsevenemang kan bidra till ett tryggt och säkert nyårsfirande.

Utredningen som nu är gjord visar att ett ordnat nyårsfirande i centrum tros få positiva effekter. För att bli attraktivt och locka en mångfald av människor krävs dock en budget på 500 000 kronor, vilket utskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om. Dessutom föreslås att evenemanget genomförs i samverkan med näringslivet om möjligt.

Bygg- och miljöförvaltningen kommer under hösten att ta fram en plan som beaktar de brottsförebyggande perspektiven kopplat till tillståndsgivning och tillsyn. Ytterligare begränsning av fyrverkerianvändande går dock inte att göra utifrån gällande lagstiftning.