• Halmstads webbplatser

Nya platser för konstgräsplan utreds

Kommunstyrelsen har beslutat att fortsätta utreda placeringen av en konstgräsplan på Andersberg. Utredningen ska också titta närmre på eventuella effekter av att bygga nära ställkraftverket.

– Vi har valt att återremittera ärendet för att få svar på de frågor vi fortfarande har om placeringen. Framför allt gäller det eventuella effekter av strålningen från ställverket där vi vill ha in lite mer expertis i frågan, säger Stefan Pålsson (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Utredningen ska också titta på andra möjliga placeringar av en konstgräsplan i närområdet.

– Det här är en viktig fråga för oss och innan vi sätter spaden i marken vill vi veta att vi bygger på rätt plats, men en fotbollsplan kommer det att bli, säger Stefan Pålsson.

Läs tidigare nyhet om konstgräsplanen