• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Nu ska det bli bättre ordning på textilinsamlingen

Nu ska det bli ordning på textilinsamlingen på kommunens återvinningsstationer. Merparten av de behållare som finns uppställda idag saknar tillstånd. I dagarna får därför behållarnas ägare en uppmaning om att ta bort dem före den 30 april. Därefter skrivs nya avtal med utvalda aktörer och textilinsamlingen kan återupptas, med bättre skötsel och tillsyn.

Bakgrunden till åtgärderna är att allt fler aktörer under årens lopp har ställt behållare för insamling av skor och kläder på de cirka 70 återvinningsstationer som finns runt om i kommunen. I princip alla har gjort det utan att ha tillstånd från eller avtal med Halmstads kommun eller privata markägare. I dagsläget är det endast en aktör som har avtal.

Uppmaning om bortforsling

Men nu ska det alltså bringas ordning och reda. Kommunen har i samarbete med privata markägare i ett brevutskick meddelat aktörerna att de ska ta bort sina behållare före den 30 april.

– Om de inte gör det inom utsatt tid kommer kommunen att ta hand om behållarna och forsla bort dem, med stöd av lagen om hittegods, säger Clara Edenhammar, markförvaltare.

Avsikten är sedan att sluta nya avtal med utvalda aktörer, och att då ställa krav på skötsel, underhåll, tillsyn och tömning.

– Vi får ständigt samtal om oordning och nedskräpning runt behållarna. Genom att skriva nya avtal kan vi få ordning på detta, säger Alexandra Sandberg, hållbarhetsstrateg.

Möjlighet att lämna på återvinningscentralerna i stället

Även om behållarna tas bort finns det andra möjligheter att lämna skor och kläder. HEM har textilinsamling på kommunens fyra återvinningscentraler: Villmanstrand, Flygstaden, Oskarström och Getinge. Det går dessutom att lämna textilier och skor hos secondhandaffärer och hos vissa klädbutiker.

– Vi hoppas att invånarna uppskattar den ordning och reda vi nu skapar, säger Alexandra Sandberg.

Nya avtal klara under sommaren

Åtgärderna görs i samarbete med företaget FTI, Förpacknings- och

tidningsinsamlingen, som sköter kommunens återvinningsstationer. Det blir FTI som kommer att skriva avtal med de nya aktörer som sedan får lov att ställa upp textilbehållare. FTI kommer också att övervaka att aktörerna sköter verksamheten enligt avtalen.

FTI räknar med att kunna ha nya avtal klara under sommaren och därefter kommer behållarna tillbaka igen.