• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Nu ökar kommunen takten i bostadsbyggandet

Alla kommuner ska enligt lag ha antagna riktlinjer som visar hur kommunen planerar för bostadsförsörjningen. Den 25 januari antog kommunstyrelsen en uppdaterad förteckning i bostadsförsörjningsprogrammet som möjliggör ett ökat bostadsbyggande.

Den uppdaterade förteckningen kopplar an till målen i nuvarande översiktsplan, vilket innebär förutsättningar att nå målet att bygga 750 nya bostäder årligen fram till 2025. I snitt kommer 1200 nya bostäder per år detaljplaneras fram till 2025.

- För ett Halmstad som växer på riktigt och inte bara på pappret behövs genomförbara planer och action. En proaktiv förteckning och nya riktlinjer är viktigt redskap för detta, säger Jenny Axelsson (C), kommunstyrelsens första vice ordförande.

Under året kommer en ny översiktsplan, Framtidsplan 2050, att antas. Därför gav kommunstyrelsen även kommunledningsförvaltningen i uppdrag att efter antagandet också justera bostadsförsörjningsplanen så att den stämmer överens med Framtidsplan 2050.

I uppdraget ingår att på nytt genomföra analyser av Halmstads bostadsbehov, marknadsläge samt ta fram nya strategier för klara framtida bostadsförsörjning. Analyserna ska fokusera på Halmstads demografiska utveckling, bostadsbehovet för särskilda grupper, efterfrågan på bostäder och stadens marknadsförutsättningar.

- I stora drag är vi överens om var vi ska bygga i kommunen. Det är hög tid att få fart på bostadsbyggandet. Framförallt finns det ett stort behov av hyresrätter med rimliga hyror. I en kommun av vår storlek borde vi kunna hålla en byggtakt på omkring 1000 bostäder årligen under en tid framöver, säger Stefan Pålsson (S), kommunråd och ledamot i kommunstyrelsen.

De nya riktlinjerna för bostadsförsörjningen beräknas vara klar i början av nästa år och ska gälla perioden 2023-2050. Riktlinjerna kommer sedan kontinuerligt följas upp för att utbyggnadstakten ska stämma med bostadsbyggnadsbehovet, vilket kan variera över tid.

- Nu är vi snart klara med den långsiktiga planeringen och kan därför skifta fokus till att göra verklighet av planerna. Det kommer bjudas in till många taklagsfester i Halmstad de kommande åren, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande.