• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Nu kan utsatta företag och föreningar söka hyresrabatt

Halmstads kommun gör det nu möjligt för företagare och föreningar i branscher och verksamheter som är hårt utsatta av pandemin att ansöka om hyresrabatt.

Erbjudandet gäller hotell, restauranger och detaljhandel samt kultur, fritid, sport och nöje. Är man verksamhet i någon av dessa branscher och hyresgäst hos kommunen eller kommunala bostadsbolaget HFAB kan man ansöka om hyresrabatt för de tre första månaderna i år, den 1 januari–31 mars.

Den verksamhet som kan visa en tydligt minskad omsättning under pandemin kan få rabatt med 50 procent.

För att få stödet ska de hyresgäster som ansöker uppfylla en rad krav. Bland annat ska de ha en sund ekonomi utan hyres- eller skatteskulder, inte vara på obestånd och inte ha tagit emot statens omställningsstöd.

Bakgrunden till erbjudandet är att regeringen har avsatt 3 miljarder kronor för stöd till hyresvärdar som vill erbjuda rabatt till utsatta verksamheter. Redan efter att regeringen i början av året aviserade att stödet skulle komma, fattade kommunfullmäktige beslut om att använda sig av stödet för att erbjuda rabatt. Regeringens besked kom nyligen och nu är det alltså klart för ansökan.

Ett liknande stöd erbjöds även 2020. Då godkände Halmstads kommun ansökningar från sju företag och nio föreningar och gav totalt cirka 1,2 miljoner kronor i hyresrabatt. Halmstads Fastighets AB godkände 20 ansökningar och gav cirka 400 000 kronor i hyresrabatt.