Nu kan utsatta företag och föreningar återigen söka hyresrabatt

Halmstads kommun gör det nu återigen möjligt för företagare och föreningar i branscher och verksamheter som är hårt utsatta av pandemin att ansöka om hyresrabatt. Denna gång för andra och tredje kvartalet i år.

Erbjudandet gäller hotell, restauranger och detaljhandel samt kultur, fritid, sport och nöje. Är man verksam i någon av dessa branscher och hyresgäst hos kommunen eller kommunala bostadsbolaget HFAB kan man nu ansöka om hyresrabatt för perioden mars till och med september. I en tidigare period kunde man ansöka om rabatt för årets tre första månader.

Ska uppfylla en rad krav för att få rabatt

Den verksamhet som kan visa en tydligt minskad omsättning under pandemin kan få rabatt med 50 procent. Verksamheten leva upp till en rad krav, som att ha en sund ekonomi utan hyres- eller skatteskulder, inte vara på obestånd eller inte ha tagit emot statens omställningsstöd.

Senast den 15 augusti ska man ha skicka in ansökan, som finns på Halmstads kommuns webbplats: halmstad.se/hyresrabatt

Få ansökte om rabatt för första kvartalet

I den ansökningsomgång som gällde de tre första månaderna i år fick kommunen ta emot åtta ansökningar, varav sju godkändes. Den hyresrabatt som betalades ut till hyresgäster blev cirka 770 000 kronor.

HFAB fick ta emot tre ansökningar, som alla blev godkända, och cirka 100 000 kronor betalades ut.

Regeringsstöd ger Halmstad möjlighet att erbjuda rabatten

Bakgrunden till erbjudandet är att regeringen har avsatt pengar för stöd till hyresvärdar som vill erbjuda rabatt till utsatta verksamheter.

Av hyresrabatten som ges till hyresgästen betalar staten hälften. Resterande del betalar fastighetsägaren, det vill säga Halmstads kommun eller HFAB.

Beslutet att Halmstads kommun ska erbjuda rabatt fattades av kommunfullmäktige tidigare i år. Ett liknande stöd erbjöds även 2020.