• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Nu börjar vi planera för framtidens Stora torg

Nu påbörjar Halmstads kommun planeringen för att skapa ett välkomnande och livfullt nytt Storatorg. Målet är att framtidens Stora torg ska stå klart i slutet av 2026.

I samband med en planerad renovering av torggaraget, vars tätskikt måste lagas, kommer även Stora torgs utformning att göras om. Målet är att skapa en attraktiv mötesplats för både invånare och besökare.

Arbetet med ombyggnaden kommer att ske i flera steg med start våren 2023. Först kommer det att genomföras en nulägesanalys för att sedan undersöka hur torggaragets tätskikt kan renoveras och hur befintliga rökgasluckor kan ersättas med moderna system. Analysen och undersökningarna ska vara klar till sommaren.

– Stora torg är hjärtat av Halmstad och det är oerhört roligt att kunna få påbörja arbetet med ombyggnaden av Stora torg. Det är ett stort och komplext projekt med många aspekter att ta hänsyn till men förhoppning är att det ska bli ett levande torg där vi kan blanda lokal torghandel, en mysig atmosfär där man vill umgås och möjlighet till att skapa evenemang för både invånare och besökare, säger Sofia Erlöv, projektledare på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Arkitekttävling

Förslag till hur Stora torg kan omgestaltas kommer att tas fram via en arkitekttävling. Tävlingen kommer att pågå under hösten/vintern 2023 fram till sommaren 2024. Därefter kommer en jury att bestämma vilket förslag som kommer gå vidare.

Halmstadbornas åsikter är viktiga

Under våren 2023 kommer det att genomföras en enkätundersökning där Halmstadborna får möjlighet att tycka till om framtidens Stora torg.

Det kommer även att genomföras kontinuerliga dialoger med både fastighetsägare, näringsidkare, och torghandlare.

– Vi vet att Stora torg är ett viktigt torg för Halmstadborna och det är också viktigt för oss att man som invånare känner sig delaktig i hur framtidens Stora torg ska se ut och hur det ska användas, säger Stefan Pålsson (S), kommunstyrelsens ordförande.