• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Näringslivet i Halmstad visar en positiv utveckling

Utvecklingskurvan för näringslivet i Halmstad är positiv. Det framgår av en ny analys av hur näringslivet har utvecklats mellan 2015 och 2020. Merparten av våra företag har både god lönsamhet och hög tillväxt, något som kännetecknar ett välmående näringsliv.

Se vår film där näringslivschef Niclas Simonsson berättar mer om analysens resultat.

Bild ur filmen på Niclas Simonsson.

Klicka på bilden för att se filmen om analysen av Halmstads näringsliv.

Bra balans mellan olika branscher

Analysen, som gjorts av företaget Dun & Bradstreet, visar också att vi har en bra balans mellan olika branscher. Fördelningen mellan tillverkande företag, företagstjänster och så kallade ortstjänster – företag som skapar attraktivitet för att bo i kommunen – är jämnt fördelad.

I Halmstad finns många olika branscher representerade. Ett differentierat näringsliv ger möjlighet till goda affärsutbyten mellan våra företag, något som får vårt lokala näringsliv att växa och gör det mindre sårbart.

Fler nya företag och fler som anställs

Ett annat positivt resultat från analysen är att det skapas fler nya företag och anställs fler. Flest företag och anställda finns inom branscherna logistik, bygg och detaljhandel.

Tittar vi på var det skapas flest nya jobb och företag är det just inom bygg och logistik samt inom företagstjänster. It- och telekombranschen växer också fort med nya jobbmöjligheter.

Allt fler kvinnor i företagsledningarna

Ytterligare ett positivt resultat är att andelen företag som leds av en kvinna ökar och ligger idag på 17 procent.

Vill du veta mer om analysen?

Beställ rapporten från företagsservice via kommunens kundcenter.