• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Modell för ny investeringsfond antagen

Kommunstyrelsen beslutade den 23 november att ge förutsättningar för kommunen att i framtiden inrätta en social investeringsfond riktad mot barn och unga.

I planeringsdirektiv med budget 2021-2025 fick kommunen i uppdrag att utreda möjligheterna för en social investeringsfond för barn och unga. Uppdragets intention var att pengarna avsatta i en sådan fond ska användas till sociala insatser som motverkar segregation och utanförskap bland unga halmstadbor. Utredningens resultat, som kommunstyrelsen fick ta del av idag, föreslår bland annat att verksamheter ska kunna ansöka om medel ur fonden utan några återbetalningskrav.

Uppdraget ska nu redovisas även för kommunfullmäktige. Fonden blir sedan verklighet under förutsättning att den resurssätts i nästa budgetbeslut.

- Det här är positivt. De investeringar vi kan göra idag på förebyggande insatser för våra barn och unga har vi igen imorgon. Med tidiga och samordnade insatser ger vi möjlighet till förbättrade livsvillkor för unga och minskar dessutom samhällets kostnader på sikt, säger Krissi Johansson (S), kommunstyrelsens andre vice ordförande.