• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Miljönämnden kvarstår med överklagandet gällande avgift

Miljönämnden tog idag ställning till att kvarstå med överklagandet till förvaltningsrätten i Göteborg gällande tillsynsavgift för ett företag. Nämnden vill ha ärendet prövat eftersom man ser risken för ett prejudicerande som påverkar framtida inkomster.

Bakgrunden är att ett företag som hamnat i oenighet med miljönämnden angående en administrativ avgift. En avgift på 1 110 kronor, som företaget ska betala när de registrerade sitt företag hos kommunen. Företaget beslutade sig för att överklaga miljönämndens avgift. Länsstyrelsen ansåg att kommunen haft skäl för att registrera verksamheten, men beslutade sig för att halvera avgiften. Frågan är löst då utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har meddelat att de ska stå för utbildningskostnaderna för sådana här tillståndsavgifter och liknande kostnader för gymnasieleverna. Men miljönämndens besked att överklaga kvarstår alltså.
- Jag vill poängtera att vår överklagan inte handlar om det enskilda företaget. Vi behöver säkerställa att företag inte bara kan överklaga till Länsstyrelsen och därmed frångå vår taxa, säger Anna Fallkvist (M), miljönämndens ordförande.
- Nu blev ju slutresultatet bra men det finns anledning för oss att vara självkritiska här kring hur våra samarbeten har sett ut. De här eleverna satte med sin överklagan fingret på en öm punkt hos oss som vi behövde titta extra på, säger Leif Grenlund (S), miljönämndens vice ordförande.