• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Mer jämlik arbetsmiljö i kommunen genom nytt riktmärke

För att förbättra arbetsmiljön för kommunens chefer har personal- och ledningsutskottet beslutat om ett riktmärke för hur många medarbetare en chef ska ha. Åtgärden är främst av vikt inom de kvinnodominerande yrkena där problemet i dagsläget är som störst.

Beslutet innebär ett riktmärke att chefer inom Halmstads kommun bör ha mellan 5 och 30 medarbetare. I undersökningar som har gjorts inom kommunen har det framkommit att spannet för chefer i dagens organisation ligger mellan 1 och 50 medarbetare.

– Det är de traditionellt kvinnodominerande yrkena som har flest anställda per chef, framför allt inom skola samt vård och omsorg. Vi vill ha goda förutsättningar i vår organisation. Alla ska ha samma möjlighet till ett hållbart arbetsliv med tydliga och rimliga uppdrag och därför sätter vi nu det här riktmärket, säger Ella Kardemark (KD), ordförande i personal- och ledningsutskottet.

Vad som är ett rimligt antal medarbetare per chef är olika beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs och vilken organisering av stödfunktioner som finns runt omkring. Ett riktmärke om antal medarbetare ska skapa mer likvärdiga och rimliga förutsättningar för chefer oavsett verksamhet.

– Detta är ett led i vårt arbete för att Halmstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Inom vår organisation finns många olika typer av verksamheter, men det är viktigt att alla får goda förutsättningar att genomföra sitt uppdrag och att varje medarbetare kan få ett bra stöd av sin chef, säger Stefan Pålsson (S), ordförande i kommunstyrelsen.