• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Medarbetare stängs av på en av kommunens arbetsplatser

Halmstads kommun ser allvarligt på en incident där invånare i beroendeställning figurerar i en video där personal protesterar mot en förändring på arbetsplatsen. Medarbetarna har spelat in sig själva och invånarna och sedan publicerat filmen i sociala medier.

- Det är självklart ok för våra medarbetare att yttra sin åsikt på olika sätt, det välkomnar vi. Men vi vill utreda om medarbetare som deltagit i den här händelsen har brustit i yrkesetik och professionalitet, säger Charlotte Svensson, HR-direktör, Halmstads kommun.Det är sju medarbetare som stängs av med lön under tiden händelsen utreds. Orsaken är att arbetsgivaren vill ta reda på om de har brustit i yrkesetik och professionalitet när de använt invånare i beroendeställning för egna intressen.

För att visa sin ståndpunkt i en verksamhetsfråga har medarbetarna spelat in en film på arbetsplatsen tillsammans med invånare de har ansvar för i sina yrkesroller.

- I våra verksamheter ska man känna sig trygg och mötas av professionella medarbetare, även om det pågår förändringar. Vid sidan av avstängning och utredning kommer vi att stödja både personalgrupp och de aktuella invånarna med samtal i olika former, säger Charlotte Svensson, HR-direktör.

Fotnot

Avstängning med lön är inte en så kallad disciplinär åtgärd. Avstängningen pågår så länge utredningen pågår. Efter utredning kan arbetsgivaren vid behov vidta andra åtgärder.

Att vara i beroendeställning till kommunen kan till exempel handla om personer som söker ett tillstånd, är vårdtagare, elever eller liknande.