• Halmstads webbplatser

MB-huset i Getinge läggs ut på öppna marknaden

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har fattat beslut om nästa steg för medborgarhuset i Getinge, även känt som MB-huset. Fastigheten ska läggas ut på öppna marknaden.

Medborgarhuset i Getinge har varit i kommunens ägo sedan 1938 och har sedan 2017 stått delvis tom. Ingen av kommunens egna verksamheter har visat intresse för att hyra lokalerna, och renoveringsbehoven är stora. I dagsläget har kommunen en årlig kostnad på 700 000 kronor för de tomma lokalerna.

En majoritet i utskottet röstade vid dagens sammanträde för att lägga ut fastigheten på öppna marknaden. En värdering har gjorts av en auktoriserad fastighetsvärderare till 1,7 miljoner kronor, vilket blir utgångspriset.

MB-huset har ett stort symboliskt värde för Getingeborna och under åren har kommunen haft dialoger med samhällsföreningen om en möjlig väg framåt. En ideell förening har bildats som visat intresse för att köpa fastigheten av kommunen. Föreningen har dock meddelat vissa restriktioner för ett köp, så som att de vill att kommunen hjälper till att stå för driftskostnaden de kommande fem åren – från 100 procent av kostanden det första året med en nedtrappning övriga år. I praktiken skulle det innebära en kostnad om 2,5 miljoner kronor för kommunen, varpå en majoritet i utskottet inte anser att det är ett rimligt alternativ.