• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Markanvisning av industrifastighet i Fyllinge

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade att godkänna markanvisning åt företaget Manacor Group AB för fastighet Fyllinge 20:582.

Markanvisningen anger att företaget kommer att få möjlighet att teckna reservationsavtal med kommunen för fastigheten och att avtalet ska tecknas senast under oktober månad 2021. Manacor Group AB är ett fastighetsinvestmentbolag som utvecklar och förvaltar fastigheter. Företaget vill bygga kontor och tillhörande mindre lagerytor till hyresgäst på fastigheten som är detaljplanelagd för kontor och småindustri.