• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Måltiden viktig för de äldre och de är nöjda med maten

Årligen gör socialstyrelsen mätningar av hur de boende på äldreboende upplever sin situation och bland annat mäts måltidsupplevelsen. Seniorrestaurangerna vid våra särskilda boenden i Halmstads kommun får mycket bra resultat.

- Vi har hela tiden en dialog med våra kunder, via en fadderverksamhet, kring vad de efterfrågar och vi kan snabbt ta till oss synpunkter. Vi har också hela tiden en dialog med vårdpersonalen och svarar på frågor, säger Rickard Asplund biträdande verksamhetschef vid måltidsservice, Halmstads kommun.

I den riksomfattande undersökningen som årligen genomförs av socialstyrelsen har Halmstad bättre siffror jämfört med både riket och Halland. Över 80 procent anser maten smakar bra. I Halland är siffran strax under 80 procent och för riket är den 74 procent.

På frågan om man anser att måltiden är en trevlig stund anser 82 procent i Halmstad det. I Halland är den 77 procent och riket når upp till 70 procent.

Siffrorna bekräftas också av en lokal enkät som kommunens måltidsservice genomfört. Den tre senaste åren har upplevelsen av att maten smakar bra ökat från 73 procent till 81. Måltidsstunden upplevs också trevlig, 2018 ansåg 69 procent det och under 2020 är det 82 procent.

- Vi har gjort en fantastisk resa kring måltidsuppevelsen på de särskilda boendena de tre senaste åren. Sedan har säkert den pågående pandemin haft betydelse då måltiden är en ännu viktigare höjdpunkt på dagen, säger Rickard Asplund.