• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Löpande effektiviseringar leder till minskad användning av energi

Genom löpande effektiviseringar har Halmstads kommuns energianvändning minskat med cirka 22 procent under de senaste 10 åren – cirka 3 procent årligen sedan 2018.

En bidragande orsak till kommunens minskade energianvändning är det kontinuerliga arbetet med att uppgradera och se över tekniska installationer på de egna fastigheterna.

— Med hjälp av främst driftoptimering, men även smartare styrsystem och installation av effektivare uppvärmning har vi kunnat minska våra elkostnader och få en mer effektiv energianvändning, säger Emil Bagler enhetschef på teknik- och fastighetsförvaltningens driftavdelning.

En annan bidragande orsak till kommunens minskade energianvändning är de stora nybyggnationer som blivit klara under de senaste åren. Ett exempel är Kattegattgymnasiet som mer än halverat sin energianvändning tack vare bland annat moderna installationer och ett välisolerat klimatskal.

Solceller


Ytterligare insatser är kommunens egna solceller. I dag finns det installerat solceller på 39 av kommunens fastigheter och fler är på gång. 2021 producerades 1 175 000 kilowattimmar via solceller och av dessa gick cirka 1 miljon till egen energianvändning. Överskottet såldes vidare. Hittills i år har vi producerat 1 270 000 kilowattimmar. En miljon kilowattimmar kan jämföras med 455 stycken elbilars förbrukning på ett år.

Byte av gatubelysning


Att byta ut våra gatlampor till LED-belysning ger också minskad elanvändning. I dag är cirka 40 procent av vår gatubelysning samt gång- och cykelbanebelysning utbytt. Modern LED-belysning har även en smart funktion som själv sänker effekten då behovet av ljus är som minst, så kallad nattsänkning. Ett byte till LED-belysning ger cirka 50 procent mindre energiförbrukning per utbytt armatur.

Bra — men kan bli bättre


Även om vi idag redan genomför flera effektiva insatser behöver och kan vi bli bättre i takt med att elen blir allt dyrare. Ett ökat samarbete med hyresgäster inom kommunen är ett måste för att ytterligare få ner elanvändningen både på kort och lång sikt.

—Vi har ett väldigt bra samarbete med våra hyresgäster redan idag men vi behöver se över, inte bara tekniska lösningar, utan även beteenderelaterade lösningar så att vi är varsamma med energin i våra fastigheter, säger Emil Bagler.

Läs mer om kommunens arbete med att minska våra elkostnader.