• Halmstads webbplatser

Lokal konst ska bli mer tillgänglig med VR

Snart ska fler målgrupper få möjlighet att ta del av mer lokal konst. Hemvårdsnämnden och kulturnämnden har i gemensamt projekt ansökt om medel från tillgänglighetsmiljonen för att med hjälp av VR-teknik kunna bredda utbudet av lokal konst.

Arbetet med att digitalisera och tillgängliggöra lokal konst med hjälp av VR är i gång sedan tidigare. Halmstads kommun och Högskolan i Halmstad har i tidigare projekt gjort det möjligt att bland annat få en konstvandring i Rådhuset genom VR-glasögon. Nu ska det digitala konstutbudet breddas och hemvårdsnämnden och kulturnämnden har ansökt om medel från tillgänglighetsmiljonen för genomförandet.

I ansökan planeras för en utbildning om produktion av VR-filmer för kulturproducenter och konstpedagoger. Inom utbildningen kommer tre olika filmer att spelas in:

  • En guidad stadsvandring med Hallands konstmuseum
  • En guidad visning av Halmstadgruppens utställning i det nyöppnade Mjellby konstmuseum
  • En guidad visning av de konstnärliga gestaltningarna på Hallands konstmuseum.

Syftet är att tillgängliggöra den lokala konsten för hemvårdsförvaltningens och socialförvaltningens brukare och kunder som tidigare haft svårt att ta del av den. Nämnderna har inom ramen för samarbetet skickat in ansökningar om sammanlagt 112 000 kronor.

– Kulturupplevelser gynnar den psykiska hälsan och det blir väldigt spännande att följa detta projekt som möjliggör deltagande för fler. Tillgänglighetsmiljonen finns till för att våra verksamheter ska få möjlighet att tillföra nya erfarenheter och på olika sätt förbättra välfärden för våra invånare. Jag hoppas på fler spännande ansökningar under året, säger Ella Kardemark (KD), ordförande i kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott.

Tillgänglighetsmiljonen delas ut varje år av kommunstyrelsen och kommunens funktionsrättsråd bereder ansökningarna. Hemvårdsnämnden och kulturnämndens ansökningar om tillgänglig konst är de första ansökningarna som mottagits i år.

Vid dagens sammanträde beslutade personal- och ledningsutskottet att godkänna ansökningarna om 112 000 kr. Kommunstyrelsen tar slutgiltigt beslut och om beslutet blir det samma även där kommer det att finnas 888 000 kronor kvar för kommunens verksamheter att ansöka om under 2024.