• Halmstads webbplatser

Längre handläggningstider för vissa lantmäteriärenden och karttjänster

För närvarande saknar vi tillgång till lantmäterihandlingar, vilket bland annat påverkar kommunens framställning av nybyggnadskartor och handläggning av lantmäteriförrättningar hos Halmstads kommunala lantmäterimyndighet.

Statliga lantmäteriet har sedan den 24 maj begränsat möjligheten för bland annat kommuner att ta del av lantmäterihandlingar. Något du läser mer om på Lantmäteriets webbplats. Länk till annan webbplats.

Konsekvenserna för Halmstads kommun är att framställning av nybyggnadskartor förväntas ta längre tid än normalt. Även handläggning av förrättningar hos den kommunala lantmäterimyndigheten påverkas. Kommunen har också begränsade möjligheter att svara på frågor och ge allmän service rörande till exempel fastighetsgränser, servitut med mera.

- Vi har i dagsläget ingen information från statliga Lantmäteriet om när detta kan vara åtgärdat och arbetar parallellt med att hitta lösningar för att begränsa påverkan hos berörda verksamheter, säger Linda Jacobsson, chef för den kommunala lantmäterimyndighetent.

För allmänna servicefrågor, kontakta kommunen.