• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Kvarstående presentkortspengar ska stimulera torghandel

Med hjälp av kvarstående presentkortspengar ska Destination Halmstad AB stimulera torghandel. Det beslutade kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott den 11 januari.

I november 2020 beslutade kommunfullmäktige att kommunens medarbetare skulle få varsitt presentkort i julgåva. Korten gavs som tack för ett annorlunda pandemiår och fungerade samtidigt som stimulansmedel för kommunens näringsliv. I månadsskiftet november-december 2021 gick giltighetstiden ut och trots flera påminnelser hade 550 000 kronor av presentkortens värde då inte utnyttjats.

Enligt beslutet 2020 skulle outnyttjade medel betalas tillbaka till kommunstyrelsen och redovisas där. Men person- och ledningsutskottets beslut i enlighet med ett initiativärende från Alliansen innebär att pengarna stannar hos Destination Halmstad AB, som får i uppdrag att använda dem till att vitalisera torghandeln i stadskärnan med fokus på halländsk matkultur.

- Genom att förbättra förutsättningarna för kommunens småskaliga livsmedelsproducenter och leverantörer att sälja och marknadsföra sina produkter på en attraktiv plats hoppas vi på att ge vår omtyckta torghandel en extra skjuts, säger Louise Uvenfeldt (M), personal- och ledningsutskottets första vice ordförande.

I förslaget ingår att skapa ett nätverk med lokala producenter och leverantörer för att skapa en attraktiv och återkommande torghandel på Stora torg varje lönelördag. Medlen kommer kunna användas för att tillverka gemensamma marknadsstånd som hyrs ut.

- Detta beslut bidrar förhoppningsvis både till ett mer levande Stora torg och goda förutsättningar för lokala producenter och leverantörer, säger Ella Kardemark (KD), personal- och ledningsutskottets ordförande.

Slutgiltigt beslut tas av kommunfullmäktige.