• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Kvalitetschef avgör om skolplikt ska få ske på annat sätt

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att delegera frågan om elever ska få fullgöra sin skolplikt på annat sätt till kvalitetschefen på förvaltningen. Tidigare har dessa frågor behandlats politiskt av nämnden.

Dessa frågor har behandlats av nämnden vid upprepade tillfällen och tagit mycket tid i anspråk. För att få en rättssäker bedömning och en snabbare behandling av varje enskilt ärende har det nu beslutats om en delegation.

Ansvaret läggs på kvalitetschefen på barn- och ungdomsförvaltningen.

Det finns ett regerverk för att godkänna att elever ska kunna fullgöra skolplikten på annat sätt än genom ordinarie skolgång, exempelvis utomlands och då måste tre villkor uppfyllas enligt skollagen:

  • Den verksamhet som erbjuds barnet framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som eleven får vid sin nuvarande skola.
  • Behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses.
  • Det finns synnerliga skäl

Nämnden var inte enig i sitt beslut. Frågan avgjordes efter en omröstning.

- Det är viktigt att nämnden slipper fastna i ett förfarande att tolka en otydlig lagstiftning utan nu går vi över till ett mer rättssäkert förhållningssätt. Däremot tycker jag att detta är en fråga som borde ligga på lagstiftarnas bord för i dagsläget har vi en lag som är oerhört svårtolkad, säger Lovisa Aldrin, (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

- Frågan har varit aktuell en längre tid och för ett drygt år sedan var en stor del av nämnden positiva till denna förändring. Det är positivt att nämnden fattat ett beslut som innebär att transparensen, tydligheten och rättssäkerheten kan öka. Med det här beslutet kan beslut om att fullgöra skolplikten på annat sätt ske utan godtycklighet och utan ideologiska skygglappar. Faktum är att vi politiker inte är helt insatta i de enskilda barnets skolgång och behov, därför bör de som är insatta och har kunskap om det enskilda barnets skolsituation hantera ansökningar, säger Lars El Hayek, (-), vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.