• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Kulturrådet utser Halmstad till romsk läsambassad

Biblioteken i Halmstad, med stadsbiblioteket i spetsen, har blivit utsedd till romsk läsambassad av Kulturrådet tillsammans med 16 andra bibliotek i Sverige. Det innebär att biblioteken särskilt ska arbeta med läsfrämjande verksamhet kring minoriteten romer.

Biblioteken i Halmstad har ansökt om och blivit utsedda till romsk läsambassad för sitt arbete med nationella minoriteter och minoritetsspråk.

– Vi är glada och stolta över detta och ser det som ett kvitto på att vi är på rätt väg med att synliggöra romerna och deras språk, samt våra övriga minoriteter på olika sätt, men även som en uppmaning att fortsätta arbetet. Läsambassadör Bagir Kwiek gästade oss och föreläste för personalen och han satte verkligen spår i våra hjärtan och gav oss nya insikter om hur det känns att leva i en minoritet, säger bibliotekarie Fredrik Holm.

Syftet med romska läsambassader är att uppmuntra folkbiblioteken att se över sin verksamhet kring minoriteten romer och nationella minoriteter. Detta kan biblioteken göra genom att till exempel se över och komplettera beståndet om nationella minoriteter/minoritetsspråk och särskilt romer. Det ska finnas litteratur och digitala resurser, synligt i biblioteket. Arbetet ska öka kunskapen och synliggöra minoriteten romer/nationella minoriteter exempelvis genom att uppmärksamma högtidsdagar och arrangera program tillsammans med minoriteten romer utifrån lokala förutsättningar.

– Det vi har gjort för att bli utnämnda till romsk läsambassad är att vi erbjuder medier på romani som man hittar på våra minoritetsspråkshyllor, informerar om våra minoriteter och vad vi kan erbjuda på vår webbplats, samt synliggör romernas högtider och minnesdagar på samtliga bibliotek i kommunen, genom affischer och utställningar, berättar bibliotekarie Kristin Nilsson.

Kulturrådets information om romska läsambassader Länk till annan webbplats.
Biblioteken i Halmstads information Länk till annan webbplats.