• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Kulturnämnden avslår ansökan om bidrag till borgmästarkedja

Vid sitt sammanträde på torsdagen beslutade kulturnämnden att avslå ansökan om bidrag på 80 000 kronor från KF:s jubileumsfond till den så kallade borgmästarkedjan.

Nämnden var enig i sitt beslut att avslå ansökan då nämnden inte ansåg att ansökan uppfyller fondens kriterium.

Det är kulturnämnden som beslutar om utdelningar från Stiftelsen KF:s jubileumsfond som i år har drygt 167 000 kronor att dela ut. Fondens ändamål är att medlen används för inköp av konst för smyckande av kommunens lokaler.

Det var kommunfullmäktiges presidium som lämnat in en ansökan till kulturnämnden, på 80 000 kronor, ur jubileumsfonden. Pengarna skulle användas för att uppdra till en lokal konstnär att utforma ett konstföremål i form av en kedja.

Kedjan skulle vara permanent utställd i Rådhuset men vid officiella och högtidliga tillfällen, som officiell representation, prisutdelningar, medborgarskapsceremonier, nationella helgdagar, nationella och internationella besök användas av kommunfullmäktiges ordförande.

­– Fondens kriterium är att smycka kommunens lokaler. En borgmästarkedja faller inte in under den definitionen, den skulle inte smycka en lokal. Nämndens bedömning är inte att en borgmästarkedja varit det första valet om man hade velat investera i utsmyckning av lokalerna i Rådhuset, säger Anna Ginstmark, (C) ordförande i kulturnämnden.