• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Kraven på munskydd försvinner inom äldreomsorgen

Nu tas kravet om munskydd för att skydda andra från smitta (source control) bort för vård- och omsorgspersonal i patientnära situationer i Halland. Beslutet kommer efter att smittläget för covid-19, influensa och RS bedömts vara väsentligt lugnare i Halland. Beslutet gäller från och med 9 mars.

Detta innebär att rekommendationerna om användning av munskydd inom äldreomsorg och hemsjukvård återgår till ett normalläge, något som välkomnas av många som behövt arbeta med munskydd varje dag under lång tid.

Beslutet innebär också att kravet försvinner på att ha en plats där patienten, eller andra besökande, själva kan ta ett munskydd.

Vid utbrott av smitta gäller som vanligt särskilda regler.